Foutcodes voor verschillende vaatwassers

Foutcodes vaatwasserEen moderne vaatwasser is een vrij complex apparaat waarin tientallen compact geplaatste eenheden en sensoren soepel werken. Dergelijke apparaten kunnen niet werken zonder een elektronisch zelfdiagnosesysteem dat snel een storing kan detecteren en de vaatwasser kan uitschakelen om erger te voorkomen. De taak van het systeem is niet alleen om de werking van een defecte vaatwasser te stoppen, maar ook om de gebruiker over het probleem te informeren met behulp van een speciale code: een foutcode. Het zijn de foutcodes van vaatwassers van verschillende merken die we in dit artikel zullen bespreken.

Siemens vaatwasser fouten

Foutcodes voor vaatwassers van Siemens dekken de belangrijkste fouten af ​​die kunnen optreden in een vaatwasser van elk model van dit merk. Laten we naar deze codes kijken, ze ontcijferen en korte aanbevelingen doen voor het oplossen van de problemen die ervoor zorgden dat deze codes verschenen.

 • E1, E2, E9, E11 - geven aan dat de vaatwasser het water niet tot de gewenste temperatuur kan verwarmen of het water helemaal niet kan verwarmen. De redenen hiervoor zijn de volgende: het verwarmingselement is defect, de triac van het verwarmingselement is defect, de temperatuursensor is defect, de waterniveausensor is kapot. Oplossing: controleer de weerstand van het verwarmingselement en de sensoren, maak indien nodig de contacten schoon of vervang het verwarmingselement en de sensoren.
 • E3, E5 – de vaatwasser vult niet correct met water. Redenen: de vulklep is kapot, het vulfilter is verstopt, het lekbeveiligingssysteem heeft gewerkt, de waterniveausensor is kapot. Wat te doen: deactiveer het lekbeveiligingssysteem en elimineer tegelijkertijd de oorzaak van de lekkage, vervang de drukschakelaar, vervang de vulklep, reinig het inlaatfilter.
 • E4 – problemen met de drukregelaar. Redenen: er wordt geen stroom geleverd aan de flowsensor of de flowsensor is defect. De oplossing voor het E4-foutprobleem is het vervangen van de flowsensor, het elimineren van kapotte bedrading of het reinigen van de contacten.Siemens vaatwasser
 • E8 – heel weinig water in de tank. Redenen: de afvoerslang is verkeerd aangesloten (waardoor een sifoneffect ontstaat), zeer lage waterdruk door verstopping of watertoevoer. Wat wij doen: de verstopping verwijderen, de afvoerslang aansluiten strikt volgens de instructies, hoe u dit het beste kunt doen staat in het artikel Hoe een vaatwasser aan te sluiten op de watertoevoer en riolering?
 • E15 - een fout met een vergelijkbare code treedt op bij vaatwassermodellen met volledige of gedeeltelijke bescherming tegen lekken. E15 verschijnt als zowel interne als externe beveiliging worden geactiveerd. In zeldzame gevallen treedt er een lek op op de kruising van de Aqua Stop-slang en de machinebehuizing, waarna E15 niet werkt. Oplossing voor het probleem: de beschadigde slang vervangen en het lek in de behuizing verhelpen.
 • E16, E17 – water wordt onafhankelijk in de vaatwasser gegoten (door zwaartekracht). Redenen: de flowsensor is kapot, de vulklep is kapot of er heeft zich te veel schuim gevormd in de machine. Oplossing voor het probleem: de flowsensor vervangen, vulklep, schuim fysiek uit de machine verwijderen.
 • E21, E24 – problemen met het afvoeren van water. Redenen: de afvoerslang is bekneld of verstopt, de pomp is verstopt of kapot. Probleemoplossing: pomp vervangen, afvoerslang reinigen, pomp.

Ter informatie! De decoderingscodes voor vaatwassers van Siemens zijn vergelijkbaar met de decoderingscodes voor vaatwassers van het merk Bosch.

Fouten in Krona en Hansa vaatwassers

Nu gaan we snel kijken naar de systeemfouten van Krona- en Hansa-vaatwassers. We zullen voorbeelden van fouten en hun verklaringen geven, en ook kort vertellen hoe u ze kunt elimineren. Laten we beginnen met systeemfouten in Hansa-vaatwassers.

Het zelfdiagnosesysteem van Hansa vaatwassers is in veel opzichten vergelijkbaar met het zelfdiagnosesysteem van een Siemens vaatwasser, maar er zijn toch enkele verschillen. Code E1 vertelt ons dat de machine niet genoeg water kan gieten binnen de toegewezen tijd. Redenen: verstopte of kapotte vulklep of filter, onvoldoende druk. U kunt de fout corrigeren met behulp van de hierboven aangegeven methoden, namelijk door het filter schoon te maken, de klep te vervangen of het water sterker te openen.

vaatwasser kroonFout E4 op een Hansa vaatwasser betekent dat er juist teveel water in zit. Redenen: de klep sluit niet, de waterniveausensor werkt niet. In dit geval zal het controleren en vervangen van een van deze elementen het probleem helpen oplossen. Laten we nu eens kijken naar de systeemfouten van Crohn-vaatwassers, die ook beginnen met de letter E. We zullen de oorzaken en methoden voor het elimineren van de fouten niet beschrijven, omdat ze vergelijkbaar zijn.

 1. E1 – het lekkagebeveiligingssysteem van de vaatwasser is geactiveerd.
 2. E2 – afvalwater blijft te lang in het riool.
 3. E3 – het duurt te lang voordat het opgevangen water is opgewarmd tot de door het programma ingestelde temperatuur.
 4. E4 – er is te veel kraanwater in de vaatwasser gegoten.
 5. E5 - de thermistor is kapot of er is geen stroomvoorziening.
 6. E6, E7 – het verwarmingselement is doorgebrand of er is geen stroomvoorziening.

Belangrijk! Decodeerfouten E9, E10, E11, E12, E14, E15, E17 van de Krona vaatwasser komen overeen met de decodering van Siemens vaatwassercodes.

Miele en Kaiser vaatwasserfouten

Vervolgens zullen we volgens het plan systeemfouten in Kaiser-vaatwassers overwegen.Deze fouten beginnen ook met de letter E en staan ​​ook in numerieke volgorde, maar de decodering van de codes is anders, dus je kunt hier gemakkelijk in de war raken - wees voorzichtig. E1 – De vaatwasser besteedt te veel tijd aan het verzamelen van water in het reservoir. E2 – de vaatwasser kan het vuile water niet afvoeren gedurende de door het programma aangegeven tijd. De overige decoderingen (E3, E4, E5, enz.) zijn dezelfde als voor de Krona-vaatwasser (zie de vorige paragraaf).

Belangrijk! Op sommige modellen Kaiser-vaatwassers worden fouten E1, E2, E3, E4, enz. identiek aan fouten E01, E02, E03, E04, enz.

Systeemfoutcodes voor Miele-vaatwassers verschillen van de hierboven besproken. Laten we ze eens bekijken.

 • F01 – het verwarmingselement is kortgesloten of de temperatuursensor is doorgebrand.vaatwasser Kaiser
 • F02 – De zekering van het verwarmingselement is geactiveerd. Het is noodzakelijk om de weerstand van het verwarmingselement en de elektriciteit ervan te controleren, de storing te detecteren en te elimineren en vervolgens de zekering te vervangen, er is een artikel geschreven over detailreparaties Miele vaatwasser reparatie.
 • F04 – de temperatuursensor (NTC-sensor) is kapot.
 • F11 – De Miele-vaatwasser probeert water te verwijderen, maar dit gebeurt niet of zeer langzaam.
 • F12 – Kraanwater vult de tank helemaal niet, of wel, maar uiterst langzaam.
 • F13, F14 – de druk van het water dat de vaatwasser binnenkomt is extreem laag en de druk van het water dat in de machine circuleert is laag.
 • F1E – er is geen signaal van de waterstroomsensor, hoogstwaarschijnlijk is de kraan dichtgedraaid of zit er geen water in de watertoevoer.
 • F3E – onderbrekingen in de werking van de drukschakelaar of het verwarmingselement.
 • F78 – circulatiepomp vastgelopen door verstopping. In zeldzame gevallen is de oorzaak van fout F78 een defect aan de besturingskaart.

Ter informatie! Het verschijnen van een systeemfout in Miele-vaatwassers gaat gepaard met een onaangenaam geluidssignaal, waarna de vaatwasser stopt met werken.

Fagor vaatwasserfouten

Ook de vaatwasserfabrikant uit Spanje, Fagor, heeft een diagnosesysteem geleverd. De foutcodes voor deze vaatwassers hebben de volgende betekenis:

 • F1 – Fout die aangeeft dat de deur van de vaatwasser niet gesloten is.
 • F2 – er zit geen water in de vaatwasserkamer; het is de moeite waard om te controleren of de watertoevoerkraan open staat en of het watertoevoersysteem verstopt is.
 • F3 – er loopt geen water uit de machine, controleer het afvoersysteem op verstoppingen en de pomp op functionaliteit.
 • F4 – er zit te veel water in de kamer. Het is de moeite waard om de vulklep en de waterdruk in de kraan te controleren.
 • F5 – water oververhit boven de ingestelde temperatuur. We controleren de temperatuursensor en het verwarmingselement.
 • F6 – water wordt niet verwarmd. Het is noodzakelijk om het verwarmingselement, het verwarmingselement triac op de regelmodule en de temperatuursensor te controleren.
 • F7 – onderbrekingen in de werking van de temperatuursensor.
 • F8 – alternatief wasprogramma werkt niet
 • F9 – onjuiste werking bij het tappen van water, de drukschakelaar kan kapot gaan.
 • F10 – storing in de besturingskaart.

Electrolux vaatwasser fouten

Electrolux vaatwassers hebben specifieke fouten die verschillen van de hierboven besproken fouten. Laten we ze kort opsommen:

 • i 10 – problemen met het binnendringen van water in de machine;
 • i 20 – problemen met het afvoeren van water uit de machine;
 • i 30 – activering van de bescherming tegen het overvullen van de machine met water; sommigen interpreteren de i 30-fout als de activering van het Aquastop-systeem. Om foutcode i 30 te elimineren, moet u in ieder geval het water uit de vaatwasserbak legen;
 • i 50 – kortsluiting van de triac van de circulatiepomp;
 • i 60 – onderbrekingen in de waterverwarming als gevolg van een defect aan het verwarmingselement of de temperatuursensor;
 • i 70 – breuk van de temperatuursensor;
 • i 80 – storing in het geheugen van de besturingsmodule;
 • i 90 – onjuiste werking van de besturingskaart.

Een gedetailleerde beschrijving en een volledige lijst met fouten vindt u in het artikel Foutcodes vaatwasser Electrolux.

Fouten in de vaatwasser van whirlpool

Om te beginnen hebben we nog steeds systeemfouten voor vaatwassers uit de Whirlpool-familie. Zelfdiagnose van Whirlpool-machines is een van de meest geavanceerde, vooral voor moderne displaymodellen. Hier zijn de foutcodes en hun interpretatie.vaatwasser whirlpool

 1. E1, F2 – lekbescherming was voelbaar.
 2. E2 – problemen met de spanning van het elektrische netwerk.
 3. E3, F3 – stroomstoring van het verwarmingselement.
 4. E4 – temperatuursensor doorgebrand.
 5. E5, F6 – het gieten van water in de machine duurt te lang. Meestal kan de oorzaak een defect zijn aan de vulklep of drukschakelaar van de Whirlpool-vaatwasser. Soms is de reden dat de gebruiker vergat de waterkraan open te draaien.
 6. F5 – de tuimelaar is geblokkeerd. Het is de moeite waard om te controleren of de vaat correct is geplaatst.
 7. E6, F4 – waterafvoer is aanzienlijk moeilijk of helemaal afwezig.
 8. F1 – thermistor werkt met tussenpozen, slecht contact.
 9. F9 – Er stroomt onophoudelijk water in de vaatwasser.
 10. FC – de sensor die de waterhardheid bepaalt is defect, deze fout is alleen geprogrammeerd in moderne modellen van Whirlpool-vaatwassers, dat wil zeggen dat deze zeldzaam is.
 11. FA – het indicatielampje dat de zuiverheid van het water bepaalt, is kapot.

Concluderend merken we op dat alle moderne vaatwassers van Bosch, Siemens, Hansa en anderen een zelfdiagnoseprogramma hebben, dat ongeveer dezelfde lijst met fouten bevat. Dit beschermt de apparatuur tegen fatale schade. Dankzij dit programma kan de gebruiker het probleem zelf identificeren en oplossen, hoewel niet in alle gevallen.

   

Reacties van lezers

 • Deel uw mening - laat een reactie achter

Voeg een reactie toe

Wij raden lezen aan

Foutcodes wasmachine